Slovo úvodem

H jako Hana a H jako Honza. , jak prosté 😊.
Víc asi ke jménu stránek vysvětlovat není potřeba. Důvod, proč se věnujeme rodopisectví, je rovněž jednoduchý. Prostě nás to baví. A máme pocit, že poznáváním předků a hlavně jejich životních příběhů utváříme a kompletujeme v podstatě i ty životy naše. Kdo chce zapálit, musí sám hořet, a tak do našich Putování vkládáme kus srdce a duši a snažíme se nejen odkrýt zapomenutá tajemství, ale i zanechat vlastní stopy na cestě za poznáním vašich rodů …

Nabízíme  klasické rodokmeny  po otcovské  i  mateřské  linii,  vývody do  6.-7.  generace,  rodové  příběhy, i zaznamenání  návštěv   míst,   kde   předkové  žili  v  podobě pohyblivých obrázků.  Na zakázku lze objednat  malované rodokmenové stromy (rozměr A3, A2 dle požadavků). Vytištěné schéma z programu MyHeritage může být i ve formátu A1.

Na našich stránkách najdete rovněž UKÁZKY námi vypracovaných RODOKMENŮ s kalkulací, dále různé zajímavosti a informace ze světa genealogie [BLOG], fotografie z cest po stopách předků a z návštěv archivů [FOTOGALERIE], texty s příběhy k daným rodokmenům [PŘÍBĚHY Z PUTOVÁNÍ], dále dvě různě dlouhá ukázková videa pro představu, co všechno lze zdokumentovat a mluvené slovo spisovatele Václava Vokolka, kterému jsme dělali rodokmen jako jednomu z prvních [MULTIMÉDIA].

Čtěte, dívejte se, poslouchejte! Je jen na vás, co vás osloví a co ve vás vzbudí zájem 🙂