Podkovičky

Každý genealog ví, že podkova bylo označení pro matku s nemanželským dítětem a počet podkov tedy vyjadřoval počet nemanželských dětí. Údajně však nejde o podkovu, nýbrž o písmeno omega, kterým v záznamech pozemkových knih byly svobodné matky označovány. Takto označená žena byla společností opovrhována a písmeno Ω bylo důkazem, že spadla až na samotné dno. (zdroj: studie Vanda Marešová)
Moje prababička na něj spadla hned pětkrát. Jak je ovšem vidět z obrázku, ani v daleko hlubší minulosti (rok 1771, Chlumčany) tento jev nebyl výjimkou. 

Václav Krolmus farář i archeolog

Václava Krolmuse mnohým netřeba představovat. Narodil se v r. 1790 a je považován za významného českého vlastence a praotce českých archeologů. Zároveň to však byl farář, který působil na několika farách ve středních Čechách. Ze Zvíkovce se kvůli sporům na faře odstěhoval do Prahy, kde se plně usadil a věnoval archeologii. Dá se říci, že archeologie byla jeho největší láska. Ze svých peněz platil výkopy v okolí Prahy a všechny své nálezy a ostatní starožitnosti, které postupně shromažďoval, zpracovával ve svých spisech. Mezi jeho největší úspěchy patří obohacení sbírek Národního muzea a starost o řadu památek, jež uchránil před zničením. Měla jsem to štěstí, že jsem při svém pátrání v čistecké knize narozených narazila na jeho dva rukopisy. Jeden z nich si můžete přečíst  zde:

Jméno si nevybereš


                 Buďme vděční za svá příjmení. Mohli jsme dopadnout hůř. Třeba takto:             Mathaus Howado de pago Zittna!

Už visí :-)

V Praze na Chodovci

Při studiu pozůstalostních listin a kriminálních listin obce Hřebečníky  se mi do ruky dostal poklad.  Vlastnoručně psaný  lístek mým příbuzným  Václavem  Tukou,  manželem  porodní báby Alžběty  působící  tamtéž.  Píše zde:  „Můj milý příteli žádám was by ste tak dobrý byl a mie gesstie do hromnic počkal ja kwam přijdu a swami se poctivie sprawim …“

Jak byl zachráněn urbář VS Plasy

Knížka na večer :-)

Genealogie není jen o čtení matrik a gruntovnic, ale občas i o manuální činnosti v badatelně archivu. A někdy se zadaří a člověku je předložena archiválie o 1200 stránkách. Zde konkrétně jde o Pk velkostatku Vraný z r. 1725.

Rodokmen Jana Nerudy

V matriční knize Slabce 16 byly založené dva listy s částečným vypracováním rodokmenu spisovatele Jana Nerudy ze strany jeho matky. Jak je vidět, i pátrání po předcích má hluboké kořeny 😉

Pane smy luj se nad namy hržissnimy

Pane smy luj se nad namy hržissnimy
A hned 3x!
Letha Panie 1628

Databáze porodních babiček

Tak už i já mám svoji prapraprababičku Alžbětu v databázi porodních babiček :-). Databázi najdete na internetu a lze do ní navrhnout jakoukoli porodní bábu, o které víte a máte informace o místě jejího působení, data narození, úmrtí a popř. i jiné zajímavosti.


 

Vývod předků

Chcete vědět, jestli vaši předkové například nebyli vzájemně spřízněni? Nechte si udělat tzv. vývod předků. Z výchozích dat otce, matky či babičky lze vytvořit vějíř jmen se spoustou informací. V případě paní Sládkové čítá vývodový vějíř 72 osob s více jak 150 záznamy a byly nalezeny dvě tzv. ztráty předků. Ve větvi Sládek bylo zjištěno příbuzenství mezi prababičkou a pradědečkem paní Sládkové, protože jejich otcové Matěj (*1814) a Antonín (*1816) byli sourozenci. Druhá přízeň se pak objevila ještě i vzájemně mezi předky rodičů paní Sládkové, kdy její prapraprababička Josefa Fleková (*1806) ze strany větve Bílý byla sestrou Matěje Fleka (*1789), praprapradědečka paní Sládkové ze strany větve Sládek.

MMM

Zkracování slov provázelo zápisy v matrikách běžně.  Post Def. jako post defunctum (po zemřelém), bapt. jako baptizatus (pokřtěn). Nicméně MMM coby zkratku pro MatriMoniuM (manželství) jsem zaznamenala poprvé 🙂https://www.putovanizapredky.cz/wp-content/uploads/2023/01/MMM.jpg

pf 2023

Anno Christi 2023 … Nowe Letho knam zas przisslo Deyž Bože by sstiastně wysslo, a wssecžko zle precž odesslo, Amen 

Malovaný rodokmen na zakázku

Od Rena Pek …. moc díky! Jde o předpřipravenou šablonu přímo na míru 🙂. Vlevo je Krůtovic šlovická rybárna na břehu Berounky a znak Hřebečníků, kostelík v burešovské Bělči se znakem Bělče a napravo švihoříkovský kostel ve slovenském Hájském, s 5 podkovičkami prababičky Anny, hrnčíř Wittman a ovčák Jonák. Teď už jen dopsat všechna ta jména 😃

Malovaný rodokmen

JAK SI SESTAVIT RODOKMEN ?

Jak dokazuje nespočet genealogů samouků – lze to. Takže se nebojte a pusťte se do toho. Do začátku budete potřebovat rodný či křestní list prarodičů nebo ještě lépe praprarodičů. A nebo žijící babičku, která vám informace předá. A papír. Hodně papírů. Nakonec stejně dospějete k nezbytnému rozhodnutí – nějak si ty získané informace evidovat. Je jedno jak, do bloku, ve Wordu, v excelu. Ale ukládat! A dát všem těm poznámkám smysl a řád, abyste se v nich vyznali. Může nastat samozřejmě situace, kdy žádné staré dokumenty nevlastníte a ani tu babičku, pak se vydejte na příslušný matriční úřad, kde vám tu informaci většinou najdou. Ale záleží na lidech a to opravdu bez výjimky všude. Takže buď se setkáte s ochotou a vstřícností, a nebo naopak s naprostým nezájmem. 

Pokud tedy budete mít štěstí a požadovaný záznam o narození babičky získáte, máte skoro vyhráno. Ze záznamu, který si ofotíte, pak totiž už můžete vyčíst, kdo byli babiččini rodiče a někdy dokonce ještě i jejich rodiče. 

První krok máme za sebou a teď nás čeká e-badatelna. Což jsou v podstatě zdigitalizované matriční a pozemkové knihy v určitém archivu. Vás jako začátečníky bude zajímat, že bádat můžete jak v tzv. SOA – což jsou státní oblastní archivy a nebo v SOkA – státní okresní archivy. Těch státních je v ČR 7:
V neposlední řadě pak můžete potřebovat Archiv hlavního města Prahy a Národní archiv v Praze.
Takže důležité je vědět, nejen co v těch archivech najdeme, ale i jakým způsobem jsou jejich stránky řešené a uspořádané. A abychom vůbec věděli – do jakého toho archivu se vydat (myšleno virtuálně na internetu), pomůže buď google, kde se člověk po nějaké době prokliká k požadovanému výsledku a nebo existují užitečné publikace jako Úplný místopisný slovník království českého od Václava Kotyšky, kde podle názvu nalezneme všechny české obce z konce 19. st.  Dalším důležitým pramenem je tedy ještě tzv. Palacký, tedy Popis Království českého od zmíněného Františka Palackého. Zde jsou zas krásně vypsaná jednotlivá panství se všemi vesnicemi, které k nim patřily.
Další nutností jsou mapy …. Vy si totiž například vyluštíte, že nevěsta byla z Julienheimu, ale co už pravděpodobně nevíte, že český název této obce jsou Hranice. Na mapách.cz lze ale překliknout na archivní mapy a tam už ten Julienheim uvidíte. A nebo prostě je název obce nejistý, a tak zase pomocí mapy zkoumáte, co by to tak asi mohlo být za název. Projedete okolí, srovnáváte podobnost. Kromě map.cz existují ale stránky ags.cuzk.cz, kde se dají najít tzv. indikační skici …. Bývají z r. 1840 a jsou na nich zakreslené domy, cesty, pole ….. U domů jsou čp., na polních parcelách pak bývají i přímo jména majitelů
Všechny ty znalosti by nám však byly jaksi k ničemu, kdybychom si neosvojili i písmo tehdejší doby, tedy novogotickou kurzívu a kurent. Mají několik opravdu specifických 😉 specifik, které se člověk prostě musí naučit.  Neměla bych se tím chlubit, ale já třeba zjistila, že nějaký kurent existuje asi až po čtvrt roce bádání …. Měla jsem za to, že ti faráři a zapisovatelé prostě jen čmárali jak čuňata, a to že je tím důvodem, proč to JÁ nemůžu často vůbec přečíst. (Tedy ne že by nepsali…) Každopádně me culpa. Často komplikuje čtení ještě i jiný faktor a to chybný pravopis …. Když mátě prostě zafixováno, že ve slově čistý je píše měkké i a pak tvrdé a ono je to v zápise napsané obráceně, pak takové slovo můžete louskat i poměrně dlouho 🙂 .
Jak se tedy kurent naučit? Poslouží zase klasicky internet. Ať už jsou to různé pomocné tabulky nebo i online výuka na youtube. 

Psali o nás

https://pribehyrodiny.cz/inspirace-na-zpracovani-pribehu/hana-jakovcova-pribeh-naseho-jmena-aneb-patrame-az-v-zabrehu/

Průzkum trhu :-)

Říká se „Co člověk, to názor.“ A tak jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Předkládáme mini výběr z reakcí zaměstnanců nejmenované firmy na původní verzi našich stránek. Všem patří velké díky, včetně V.R., která lidi obešla a jejich odpovědi zaznamenala!

 

Přednáška v Lubenci

1.12.2022 na základě pozvání SOS Lubenec proběhla přednáška na téma JAK SI VYTVOŘIT RODOKMEN.  Přidali jsme samozřejmě zážitky z pátrání po předcích a na závěr proběhlo losování o výherní vstupenku. Výherkyní se stala p. M., jejíž předkové  údajně  pocházejí z Itálie. O průběhu a výsledku pátrání dáme samozřejmě vědět :-).

Přednáška v Lubenci – publikum

Přednáška v Lubenci

Balíček produktů

Co si od nás „odnesete“ ? 

Vytištěný rodokmen, kamínek v dárkovém balení a flashdisk s nahranými daty !


Nebo sepsaný příběh zpracovaný do fotoknihy, záznamy z archivů, rodokmenový kamínek. Možností je mnoho a dají se různě nakombinovat!

 

Několik příkladů naleznete ve fotogalerii  „Produkty“ (připravujeme).

 

Opravdu spokojený zákazník

Tak tu máme spokojeného a těžce vysmátého zákazníka … pana M.H….
Posuďte sami podle fotografie, zda tomu tak je 😀