Zpět na Příběhy zakázkové

Putování za Malcovými

Pátrání po předcích našeho zedníka, pana Ondriše, začalo v matrice obce Malíkovice. Protože právě pod ně patří Čanovice, ve kterých se r. 1907 narodil Václav Malec, zedníkův dědeček. Z rodného listu zjistím, že byl nemanželským synem Aloisie Malcové, dcery Václava Malce a Marie roz. Bartouškové, kteří žili krátce na Drnku čp. 6 a poté se přestěhovali do Čanovic. A v Čanovicích ještě chvilku zůstaneme, protože v roce 1844 se zde narodí i Václav. Rodičům Josefovi Malcovi a Marii roz. Štulíkové. Ale to je naposledy, co dějištěm tohoto životního příběhu je zmíněná obec s pouhými 22 obyvateli – Čanovice. Josef Malec (*1825) se totiž narodí už v nedalekých Čelechovicích kousek od Stochova. 
Ves Čelechovice je rozdělena potokem Kačákem, který ve svých dobách tvořil i hranici správní. Podle zápisků pana profesora Leopolda Zubra patřily v 19. stol. určité usedlosti ke Smečnu a jiné k panství Kornhauzkému (Mšeci). A protože víme, že František Malec (*1797) s manželkou Annou roz. Kemrovou z Kamenných Žehrovic a jejich dětmi žili v čp. 9, byli tím pádem poddanými panství Mšece. Tato usedlost patřila Malcům od roku 1752, kdy se Matěj Malec oženil s Čadkovou dcerou. Roku 1781 získal grunt Matějův syn Jakub Malec, roku 1822 Jakubův syn František (*1797) a roku 1862 Františkův syn František – bratr Josefa (*1825).
Další Malcovi bydleli v čp. 6, 17 a 27. Posledním zmíněným gruntem byla usedlost Václava Malce, kterou v roce 1696 koupil od Pavla Bernarda, jak se dozvíme na stránkách obce Čelechovice. Zaplatil za ni 88 kop 23 grošů a 2 denáry. A tady se na dva dny takříkajíc zaseknu. Zjistím sice, že v soupisech poddaných Velkostatku Mšec krásně najdu veškeré čelechovické grunty se všemi jejich členy, ale protože je jich tak nějak víc než priveľa, ručně si je všechny vypisuju, a dělám poznámky k jednotlivým rokům, abych se v nich vůbec vyznala. A protože jsem od přírody zvědavá a zvídavá, zavítám i do sousedních Mšeckých Žehrovic. A bingo, Malcovi jsou i tam. A co víc, vypadá to na předky těch čelechovických! Když si však všechna nashromážděná data poskládám, zjistím, že jedna věc mi v tom lehce skřípe. V roce 1694 si Václav Malec bere za manželku Maří Magdalenu, dceru Jiřího Lukáše z Žehrovic. Dle mšecké matriky oddaných. Ale v soupisech poddaných je u onoho Václava poznámka, že se oženil sice s Marii (totéž co Maří či Magdalena), – ale Šrutovou. A tak nastává čas na přítele na telefonu, tedy kolegu Komárka, aby mi pomohl se v té situaci zorientovat. Vzápětí se dozvím, že je to v pořádku, protože grunt dříve patřil Janovi Šrutovi a po něm ho převzal Jiří Lukáš alias Šrut.
Víme tedy už, že Václav přichází z Mšeckých Žehrovic, kde konkrétně v roce 1675 sám spatří světlo světa. Jeho otcem je Gregor (Řehoř) Malec (nar. 1650 Jiřímu Malci a Marianě) a matkou Dorota. V Čelechovicích se usadí v čp. 27 a tato usedlost bude jejich rodu patřit až do roku 1875. Z manželství výše jmenovaného Václava Malce a Magdaleny roz. Lukášové se v roce 1700 narodí Jakub Malec, který si vezme za manželku Kateřinu Novákovou z Tuchlovic a z tohoto svazku vzejde v roce 1732 Matěj Malec. Ten si, jak už víme, v roce 1752 vezme Kateřinu roz. Čadkovou a v roce 1758 se jim narodí syn Jakub. Budoucí otec Františka, posledního čelechovického Malce v rodokmenu pana Ondriše. Protože jeho syn Josef Čelechovice opustí a usadí se v Čanovicích. 
V Čelechovivích pak rod Malců zaujme významné postavení: Dosavadní rychtář František Malec z čp. 9 se stane prvním čelechovickým představeným a mimo jiné bude iniciovat stavbu nové čelechovické kapličky na návsi. Ta bude postavena na počest zrušení roboty na místě, kde předtím stávala dřevěná zvonice (zouvák).