Putování za Kouby

Zpočátku to vypadalo, že pátrání po předcích pana Kouby začne a zároveň skončí v r. 1921, kdy se měl narodit Josef Kouba, otec zadavatele rodokmenu. Protože v udaném POTVOROVĚ se zkrátka na žádném čísle popisném podle sčítání lidu v r. 1921 žádné dítko jménem Josef a příjmením Kouba nenarodilo. Jediným dalším vodítkem byl údaj, že otcem Josefa měl být Karel Kouba a matkou Anna Kozová. A tak se pustím do hledání případného sňatku Karla s Annou a samozřejmě i do hledání Karlova narození. Jediný Karel, který se v Potvorově na Kralovicku narodí, je syn Františka Kouby a Josefy Benešové v r. 1895 na čp. 27. Jenže ve zmíněných operátech z r. 1921 není uvedený nejen v rodném stavení, ale ani nikde jinde. Naskýtá se možnost, že byl odvedený do války, a ještě se nevrátil. A tak mi nezbývá, než oslovit kralovickou matriku a požádat o pomoc. Díky již GDPR nepodléhajícímu záznamu o narození malého Josefa v r. 1921, se tak dozvím nejen to, že otcem byl skutečně Karel Kouba, narozený v Potvorově r. 1895, ale matkou že byla Anna rozená Píšová z Horního Hradiště. (Nikoliv Anna Kozová.) Oddáni byli v Žebnici v r. 1919 a ženich měl bydliště uvedené v Hnojníku v Těšínském Slezsku. A tak místo odpovědí se nám na čas dostane jen dalších nezodpovězených otázek.

Když se však podívám do sčítacích operátů ve stejném roce, ale pro obec Horní Hradiště, kde se měla narodit Anna Píšová, zjistím, že na čp. 41 je v archu rodiny Píšů zapsané dítě František Kouba, narozený v prosinci roku 1915. Matka i otec chybí. Proč? Chvíli si pohrávám s myšlenkou, jestli třeba otec nepadl ve válce …, a tak lustruju i nápisy na pomníku padlým v Potvorově, což se ukáže jako falešná stopa. Nakonec mě napadne otevřít zdigitalizovanou potvorovskou kroniku a záhy pomyslně vítězně lusknu prsty. Na straně 72 najdu záznam o svolávací vyhlášce ze dne 26.1.1915. Muži narození v roce 1891, 1895 a 1896 byli odvedeni v období mezi 10.2. až 3.4. 1915 a na vojnu nastoupili 15.4.1915. Mezi odvedenými je i jméno Karla Kouby.

Malý František, který byl při zmíněném sčítání lidu v r. 1921 vedený u prarodičů v Horním Hradišti, se narodil 6.12. 1915, tedy 8 měsíců po Karlově odchodu do války. Což odpovídá situaci, že Anna otěhotněla v březnu a měsíc na to Karel narukoval ….. Z války se nakonec v pořádku vrátil a r. 1919 se v Žebnici vzali. Dítě bylo sňatkem r. 1919 legitimizováno. Tím bychom jednu „záhadu“ měli vyřešenou.

Některé zbývající nesrovnalosti se bohužel vysvětlit nepodaří. Třeba to, kde se v době sčítání lidu Karel s Annou nacházeli. Jelikož se tehdy nezapisovalo podle bydliště, ale podle pobytu, a manželé Koubovi se v den sčítání nacházeli třeba někde na návštěvě, tak budou zapsaní tam a my nemáme nejmenší šanci je dohledat. Naopak úspěšní jsme na jiné frontě, a to při nalezení záznamu o úmrtí Anny v r. 1942 a zároveň i druhého sňatku Karla Kouby, a tentokrát už správně s Kozovou, byť Hedvikou. Objasní nám to původní lehce zmatečnou informaci, že Karel Kouba měl za manželku Annu Kozovou. Zkrátka a jednoduše se jen dvě skutečnosti smotaly dohromady.

První očko na jehlici bylo navlečeno a můžeme se pustit do pletení …