Zpět na Příběhy z Podlesí

Putování za Špičky

Byť délkou kořenů rod Špičků v Solopyskách nedosahuje těch nejstarších dob,  v obci  pod vrchem  Borem je znám od roku 1844.  Tehdy  si  29letý Josef Špička z Konětop vzal za manželku solopyskou Marií  Vagnerovou,  která  své  kořeny  má přece  jen o fous zapuštěné více.  Narodila se na  čísle popisném 26,
s  manželem Josefem pak  žili  na  sousedním  č.p. 27.  Zplodili  spolu  8  dětí,  ze  šesti  chlapců  se dva  (Vojtěch a František) stali  tesaři,  stejně  jako  jejich otec Josef.  František  (*1853)  se  pak  stane otcem  Rudolfa  (*1889)  a  ten zas Františka (*1923).
Na Lounsku žije v současné  době 15 osob s příjmením  Špička  a  původ  tohoto příjmení  je  samozřejmě nasnadě.  Slovo špička  je  tzv.  mnohovýznamové,  a tak  si  zdánlivě můžeme vybrat.  Protože špička  může označovat  jak ostrý konec nějakého  předmětu,  tak vánoční  ozdobu  na  vánočním  stromku,   cigaretovou špičku či společenskou špičku,  ale například  i  baletním  botám se říká špičky.  V neposlední  řadě musíme zmínit i teorii, která říká, že původ příjmení se odvozuje podobně  jako u příjmení Špic. Což je logické, protože špička je zdrobnělinou špice.  Špic je také nářeční označení lindušky  lesní  a nástroj  k opracovávání kamene – tzv. kamenická špice. Osobně bych se přiklonila k poslednímu zmíněnému příkladu. Kameníci tu přece jen byli přece jen o chvilku dříve než mistři baletu. A  protože Solopysky a okolní vesnice leží v jednom z údolí Podlesí a obklopují je opukové vrchy a kopce, s několika  pískovcovými  výchozy,  není těžké  si  sídlo nějakého  kameníka, který svou kamenickou špici ovládal špičkově ;-),  představit,  a  právě proto mu  také  mohli  začít  říkat  Špička.  Je to samozřejmě jen teorie. Kdo ví, odkud původní Špička do Podlesí přišel ….
My se přesuneme za Josefem  do Konětop,  konkrétně  do r. 1815, kdy se malý Josef narodí na čísle popisném 13   tzv.  „z  levého  boku“  dvaadvacetileté  Anně Špičkové, dceři  Václava ŠpičkyKateřiny roz. Davidové. Anna   má  v   zápise  o  narození  uvedenou   adresu   Konětopy  32.   Moje  genealogicko-historická   knihovna obsahuje naštěstí i úžasnou publikaci od Františka Štědrého Okres Lounský I., která se sice většinově věnuje samotnému městu Louny, ale druhá polovina knihy patří popisu obcí  Hřivice, Pnětluky, Markvarec a  Konětopy.  A díky tomu si můžu ještě před samotným ponorem do konětopských vod, přečíst, že:
Nejstarší  konětopská  gruntovní  kniha  vykazuje osm živností a majitelé jejich jsou vesměs vrchnost člověčenstvím zavázáni.
Kniha pochází  z  r . 1587 a  jde až  do  r. 1661 a jest česká.“   Berní rula z r. 1654 říká, že sedláky v té doby byli: Matouš Špička, který se přiznal, že má 10 korců orných a 10 korců porostlých polí.  Pan  Štědrý dodává, že nyní jde o číslo domu 13. Na další stránce je pak ke třináctce připsáno,  že šlo o usedlost, která byla 30.11.1802 rozdělená na statek č. 13 a 32 u Marečků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.